Filtracja kąpieli galwanicznej

Pod pojęciem filtracji kryje się szeroki zakres zagadnień. W dziedzinie galwanotechniki mamy do czynienia z filtracją procesową oraz tą, związaną z obróbką ścieków. Celem procesu filtracji kąpieli galwanicznej jest dokładne wyczyszczenie powierzchni, bowiem to działanie usuwa nawet niewidoczne zanieczyszczenia. Dlaczego filtracja jest tak istotnym procesem w branży galwanicznej?

 

Filtracja kąpieli galwanicznej

 

Przed przystąpieniem do wyjaśnienia pojęcia filtracji należy skupić się na dokładnym wyjaśnieniu terminu “kąpiel galwaniczna”. Tego rodzaju kąpiel jest czynnością w dużej mierze opartą na elektrolicie, ponieważ to właśnie w nim, w trakcie przepuszczania prądu, wydzielają się powłoki galwaniczne. Celem filtracji kąpieli galwanicznej jest uzyskanie jeszcze lepszych efektów końcowych. Działanie to polega na usunięciu z kąpieli rozproszonych cząstek stałych – wad na powłoce, kurzu, szlam z anod lub wszelkiego rodzaju osadów wytrąconych z roztworu kąpieli podczas towarzyszącej reakcji chemicznej. Filtracja może być zabiegiem ciągłym, kiedy filtr jest dołączony do wanny lub czynnością okresową. W tym przypadku filtr jest prowadzony w oddzielnym zbiorniku poza linią technologiczną.

 

Zalety filtracji kąpieli galwanicznej

 

Filtracja kąpieli galwanicznej niesie ze sobą wiele zalet. Proces ten jest niezbędny dla otrzymania wysokiej jakości elementu finalnego. Dodatkowo przedłuża trwałość kąpieli galwanicznej oraz zmniejsza koszty z nią związane. Efektywnie przeprowadzony proces obróbki galwanicznej nie miałby miejsca bez dokładnie wyczyszczonej części. To właśnie dlatego zabieg filtracji jest tak istotnym elementem każdej kąpieli galwanicznej.