galwanizacja

Galwanizacja jest procesem, który pozwala nabrać metalom dodatkowych właściwości. Dzięki niemu różnego rodzaju materiały stają się bardziej odporne na wpływ czynników takich jak substancje chemiczne, rdzewienie, wysokie temperatury czy uszkodzenia chemiczne.

Żeby we właściwy sposób przeprowadzić proces galwanizacji, potrzeba do tego odpowiedniego sprzętu. Przedmiotem, który ma szczególną wagę, jest zbiornik galwanizacyjny, czyli tak zwana wanna. Służy ona do tego, żeby pomieścić pewną szczególną substancję ‒ roztwór z jonami, z którego powstaje powłoka galwanizacyjna. Mogą go tworzyć różne pierwiastki. Jednymi z najpopularniejszych są cynk, chrom, fosfor oraz nikiel. Poprzez zastosowanie tych metali, a także elektrod, wytwarza się różnica potencjałów skutkująca finalnym efektem galwanizacji. Zanurzanie materiału w roztworze naładowanym jonami nazywa się zwyczajowo kąpielą galwanizacyjną.

Materiały do budowy wanien galwanizacyjnych

Ponieważ w proces galwanizacji jest zaangażowany zarówno prąd elektryczny, jak i agresywnie chemicznie roztwór, zbiorniki doń przeznaczone muszą charakteryzować się odpowiednimi właściwościami. Przede wszystkim powinny one być odporne na działanie wszystkich czynników, jakie mogłyby im zagrozić i na przykład przeżreć ich powierzchnię. Niezwykle ważną rzeczą jest więc to, aby materiał, z którego zbudowana jest wanna galwanizacyjna, był dostosowany do substancji wykorzystywanej do jonizacji. Rolę tę pełnią różnego rodzaju tworzywa sztuczne, między innymi polichlorek winylu i polifluorek winylu, polietylen oraz polipropylen. Istotne jest to, aby za każdym razem, kiedy przeprowadza się galwanizację, odpowiednio dobierać rodzaj wanny do stosowanego metalu jonizującego.

Podsumowując, choć poszczególne rodzaje wanien mogą się między sobą różnić właściwościami, to ich zasadniczy charakter powinien być taki sam. Zbiorniki galwanizacyjne muszą odznaczać się znaczą wytrzymałością na poszczególne czynniki, aby bez uszczerbku służyć podczas przeprowadzania kąpieli galwanizacyjnej.