anodowanie

Metale wykorzystuje się do bardzo wielu celów. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że istnieje równie wiele sposobów obróbki metali. W końcu do każdego zadania musi zostać dobrana odpowiednia metoda, która posłuży do osiągnięcia zamierzonego efektu. Jednym ze sposobów obróbki metali jest niewątpliwie anodowanie.

Jaka jest specyfika anodowania?

Anodowaniu nie podlegają oczywiście wszystkie metale. Proces ten jest zasadny do zastosowania jedynie w przypadku określonych materiałów. W grupie tej dominuje przede wszystkim aluminium oraz jego stopy. Na tym nie kończy się jednak zakres anodowania. Obejmuje on również odmiany stali i tytanu czy stopy magnezu. Jak widać, ta metoda obróbki ma całkiem szeroki zasięg.

Każdą obróbkę przeprowadza się w jakimś celu. Jest tak również z anodowaniem. Czemu służy ta metoda? Stoi przed nią kilka zadań. Jednym z nich jest zabezpieczenie powierzchni metalu przed rdzewieniem oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Drugi cel anodowania to izolacja – tyczy się ona przede wszystkim folii aluminiowej. Ostatnie zadanie ma charakter mniej praktyczny, a bardziej estetyczny. Anodowanie można bowiem wykorzystywać również w calach dekoracyjnych.

Anodowanie nie byłoby jednak możliwe, gdyby nie specjalistyczny sprzęt służący do przeprowadzenia tego procesu. Jest nim tak zwana linia do anodowania. Podstawowe wyobrażenie o niej można sobie wyrobić poprzez skojarzenie z linią produkcyjną. Podobnie jak na linii produkcyjnej znajdują się poszczególne stanowiska, na których wykonuje się określone zadania, tak samo na linię do anodowania składa się kilka elementów, spośród których każdy odgrywa istotną rolę.

Jakie są podstawowe części składowe linii do anodowania? Między innymi wanna. To właśnie w niej zanurza się metale, które następnie poddaje się procesowi anodowania. Inne ważne elementy linii to piec suszący, wentylator czy prostownik. Składają się one na całość, dzięki której można przeprowadzić kompleksowy proces obróbki metali.