Matusewicz Budowa Maszyn jako producent przemysłowych oczyszczalni ścieków oferuje instalacje, które pozwalają na kompleksowe rozwiązanie każdego problemu ekologicznego związanego z gospodarką wodno-ściekową zakładu. Zajmujemy się projektowaniem i budową maszyn. Zapewniamy przy tym pełne wsparcie, poczynając od projektowania, wykonawstwa i montażu, aż do uruchomienia oraz serwisu wykonanych obiektów, do których zaliczają się przemysłowe oczyszczalnie ścieków.

Jak powstają profesjonalne oczyszczalnie ścieków?

Do powstania profesjonalnej oczyszczalni ścieków są potrzebne informacje wyjściowe, takie jak:

  • plany produkcyjne,
  • ilość i jakość ścieków,
  • wymogi co do stopnia ich oczyszczania stawiane przez odbiorcę,

Uzyskawszy tę wiedzę, podejmujemy się opracowania koncepcji rozwiązania problemu i zaprojektowania profesjonalnej oczyszczalni ścieków wraz wykonaniem i montażem. Po szczegółowej analizie danych założeniowych jest dobierany optymalny układ technologiczny – zarówno pod względem ekonomicznym i lokalizacyjnym, jak również z punktu widzenia jego efektywności.  W przypadku galwanizerni uwzględniamy również specyfikę procesu produkcji i wprowadzamy rozwiązania, dzięki którym możliwa jest efektywna filtracja kąpieli galwanicznej.  Wykorzystujemy m.in. takie urządzenia jak prasa filtracyjna czy pompa magnetyczna. Oferujemy nowe profesjonalne oczyszczalnie ścieków, jak również prowadzimy automatyzację i modyfikację istniejących obiektów.

Filtracja kąpieli galwanicznej – nowoczesne technologie

Przy projektowaniu i produkcji oczyszczalni ścieków czy elementów do filtracji kąpieli galwanicznej przyjmujemy nowoczesne procesy technologiczne. Mają one na celu osiągnięcie następujących wyników:

  • zmniejszenie ilości ścieków poprzez częściowy lub pełny odzysk wody z procesów technologicznych,
  • zmniejszenie zasolenia ścieków poprzez ograniczenie zużycia reagentów chemicznych oraz wzajemną neutralizację ścieków kwaśnych i alkalicznych,
  • zmniejszenie powierzchni, jaką zajmuje neutralizator ścieków, przez blokowanie zespołów urządzeń,
  • zastosowanie nowoczesnych technologii neutralizacji ścieków,
  • zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych.

W obszarze wykonawstwa przygotowujemy profesjonalne oczyszczalnie ścieków „pod klucz”.   Prace realizujemy w zakresie zgodnym z życzeniami Klienta, z którym utrzymujemy stały kontakt telefoniczny i mailowy na każdym etapie realizacji projektu związanego z filtracją kąpieli galwanicznej i nie tylko. Zapewniamy kompletację i dostawę niezbędnych urządzeń i elementów, jakich wymagają przemysłowe oczyszczalnie ścieków. Obiekty realizujemy według własnego projektu lub dokumentacji dostarczonej przez Inwestora.