oczyszczalnia-sciekow

Ośrodki przemysłowe takie jak malarnie, farbiarnie czy galwanizernie produkują bardzo wiele toksycznych ścieków. W farbach i kąpielach galwanicznych znajduje się bardzo wiele metali ciężkich, które są niebezpieczne dla środowiska i ludzi. Ścieków tych nie można po prostu wylać – wszystkie toksyczne substancje w nich  zawarte zatrułyby okolicę. Za takie działanie galwanizernia mogłaby dostać bardzo wysoką karę finansową. Polskie prawo nakazuje tego typu firmom zająć się ściekami w odpowiedni sposób.

 

Profesjonalne oczyszczalnie

Wszelkiego rodzaju chemiczne ścieki muszą trafić w ręce specjalistów. Dlatego też wiele galwanizerni ma podpisane umowy z firmami, których główna działalnością jest recycling i utylizacja odpadów. Firmy tego typu odbierają ścieki od galwanizerni i poddają je odpowiedniej obróbce, by zneutralizować szkodliwe substancje w nich. Umowy wyglądają różnie. Część galwanizerni sama dostarcza resztki kąpieli galwanicznych do zakładu, druga część zleca odbiór ścieków firmie, która się nimi zajmie.

Najlepsze rozwiązanie

Jak wiadomo, zlecanie usług innej firmie jest dla galwanizerni dużym wydatkiem. Dlatego najlepsze z nich inwestują w rozbudowę swoich linii galwanicznych i dołączają do nich przemysłowe oczyszczalnie ścieków, dzięki którym mogą sam neutralizować swoje ścieki na miejscu. Dzięki temu oszczędzają na opłatach dla firm zajmujących się odpadami, a niektóre z nich także na transporcie ścieków. Nowoczesne firmy, inwestując we własne oczyszczalnie, z reguły decydują się też na modernizację całej linii. Dzięki pomocy specjalistów może się ona stać jeszcze bardziej pro ekologiczna. Fachowcy zmienią ją tak, by generowała mniej ścieków i były one mniej zasolone. Zainstalują oni nowoczesne rozwiązania, dzięki którym neutralizacja ścieków będzie jeszcze bardziej wydajna, a także ograniczą produkowanie przez linię odpadów niebezpiecznych. Chociaż zakup oczyszczalni przemysłowej jest wydatkiem dla firmy, inwestycja bardzo się opłaca i szybko zwraca.