PCB, PCM, DES,

W lutym 2018 roku ukończyliśmy produkcję kolejnego automatu w najnowszej wersji horyzontalnego systemu do wytrawiania stali. W pełni automatyczna maszyna wytrawia jednostronnie z blachy stalowej precyzyjne matryce tnące, służących jako wykrojniki instalowane na bębnach magnetycznych. Urządzenie wykonane jest w standardzie zasilania rynku amerykańskiego 110V/60Hz.
Pierwsze dwa urządzenia trafiły do naszego klienta w październiku 2016, przez ten okres intensywnie eksploatowane dostarczyły cennych danych, wykorzystanych w najnowszej wersji.
Bezawaryjna praca urządzenia oraz zaufanie do naszej marki bezpośrednio wpłynęły na kolejne zamówienie powyższego automatu.

Dzięki opracowanemu systemowi spryskującemu zmniejszyliśmy czas obróbki płyt o około 30% względem maszyn poprzedniej generacji, przy jednoczesnym poprawieniu jakości powierzchni. Wynik taki uzyskano dzięki równomiernej dystrybucji środka trawiącego na całą powierzchnię płyty oraz bardzo wysokiej rozdzielczości natrysku. Specjalnie opracowany transport pozwala na obróbkę płyt zabezpieczonych jednostronnie przed wytrawieniem, o grubości do 5 mm. Linia o szerokości roboczej 850 mm i długości zaledwie czterech metrów, tworzy bardzo wydajny i kompaktowy system.

Wytrawiarki firmy Matusewicz Budowa Maszyn stosowane są między innymi do wytrawiania precyzyjnych matryc tnących, frezowania fotochemicznego (PCM) oraz wytrawiania miedzi na płytach drukowanych (PCB). Oferujemy maszyny wytrawiające jedno i dwustronnie, wyposażone w moduły płuczące wielokomorowe, suszące ciepłym i/lub zimnym powietrzem, spryskujące, zanurzeniowe i specjalne. Możliwe jest wykonanie maszyn na standardowe szerokości robocze 650, 850 i 1050 mm, jak również niestandardowe, a także do nietypowych grubości obrabianych płyt.

Oferujemy maszyny do różnych procesów przeprowadzanych w liniach do produkcji ciągłej horyzontalnej, między innymi do procesów: wytrawiania kwaśnego i alkalicznego, developingu, stripowania, metalizacji otworów, desmeryzacji, blackhole, czyszczenia wstępnego i końcowego, czyszczenia wysokociśnieniowego oraz kompletne systemy DES

PCB, PCM, DES,