Jak powstają profesjonalne oczyszczalnie ścieków?

Profesjonalne oczyszczalnie ścieków to instalacje dostosowane do indywidualnych zapotrzebowań zakładów przemysłowych. Ich budowa poprzedzona jest dokładną analizą procesów technologicznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie i określany jest charakter oraz ilość powstających w ten sposób odpadów. Biuro projektowe we współpracy z wysoko wykwalifikowanym zespołem inżynierów oraz w porozumieniu z właścicielem firmy, wykonuje projekt instalacji, wykorzystując najnowsze i najefektywniejsze rozwiązania z zakresu zarządzania gospodarką wodno-ściekową zakładu, chroniąc przy tym równowagę ekologiczną środowiska. Projekt w pełni przewiduje kontrolę zanieczyszczeń, automatyzację procesów neutralizację ścieków i organizuje sposoby wtórnego zagospodarowania osadów.

Profesjonalne firmy oferują klientom kompleksowe doradztwo, przygotowanie dokumentacji, stały kontakt, montaż, wdrożenie systemu, szkolenie pracowników i serwis urządzeń.

W jaki sposób oczyszczalnie przemysłowe generują oszczędności?

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na wznoszenie  oczyszczalni w systemie zautomatyzowanym, łatwym w obsłudze, i ekonomicznym. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na samodzielne zagospodarowywanie odpadów przemysłowych ze względu na generowane w ten sposób oszczędności i dążenie do zrównoważonego rozwoju firmy.

Obecne technologie pozwalają na unieszkodliwienie potencjalnie toksycznych lub niebezpiecznych substancji. Ścieki przemysłowe poddane oczyszczaniu mechaniczno-chemicznemu i neutralizacji w połączeniu biologiczną redukcją osadu i przejściu restrykcyjnych norm jakościowych mogą być zrzucana bezpośrednio do środowiska. Koszt inwestycji zwraca się, ponieważ nie trzeba odprowadzać odpadów do instalacji wodno-kanalizacyjnej. Woda uzyskiwania z oczyszczalni może też być poddawana recyklingowi i wykorzystywana np. do mycia samochodów transportowych. Osad powstający w procesie oczyszczania poddaje się natomiast odwodnieniu i utylizacji.