§ Opracowanie i rozwój systemu transportu fluidalnego w obróbce horyzontalnej elementów do układów fotogalwanicznych

UDA-POIG.01.04.00-02-066/10-00

Raport

§ Opracowanie nowej metody regeneracji kwaśnych roztworów chlorku miedziowego stosowanych w procesie trawienia obwodów drukowanych

UDA-POIG.01.04.00-02-049/11-00

Raport