Podstawowa działalność obejmuje:

 • przygotowanie koncepcji technologicznej pod potrzeby inwestycji,
 • opracowanie dokumentacji konstrukcyjno/projektowej,
 • realizację inwestycji „pod klucz” (przygotowanie dokumentów formalno-prawnych, doradztwo inwestycyjne, koordynację realizacji, nadzór inwestycyjny),
 • wykonanie, dostawę i montaż urządzeń (linie technologiczne, oczyszczalnie ścieków, wentylacje technologiczne itp.),
 • stałą współpracę w zakresie szkoleń i serwisu,
 • merytoryczną pomoc przy pozyskiwaniu środków unijnych (innowacyjne technologie, ekologia).

Doświadczenie w produkcji nowoczesnych urządzeń galwanizerskich, wyspecjalizowana kadra inżynierska oraz udział w realizacjach wieloetapowych inwestycji pozwalają Spółce Matusewicz Budowa Maszyn być wiarygodnym i profesjonalnym partnerem we wspólnym osiąganiu celów.

Indywidualne zaangażowanie w Państwa inwestycję od fazy projektowej do uruchomienia linii technologicznych owocuje realnymi korzyściami – korzyściami, które przede wszystkim gwarantują osiągnięcie zysku poprzez optymalizację wydajności oraz podniesienie jakości produkowanych detali. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego systemu sterowania linii, użytkownik otrzymuje narzędzie wspierające: obliczania kosztów produkcji, analizowania wydajności, monitoringu pracy urządzeń.
Ekonomiczne i elastyczne urządzenie, które produkujemy gwarantują oszczędność czasu, energii, materiałów oraz pozwalają rozwiązać kompleksowo problemy ekologiczne gospodarki wodno ściekowej zakładu.

Każdy projekt jest dla nas indywidualny, podczas przygotowania kompleksowej oferty uwzględniamy wiele czynników technologicznych i ekonomicznych m.in.:

 • optymalizację produkcji (redukcja kosztów dzięki zastosowaniu zaawansowanej metody sterowania linią)
 • maksymalne wykorzystanie stanowisk produkcyjnych w celu uzyskania najwyższych wydajności przy zachowaniu odpowiednich parametrów procesu
 • program produkcji (ilość zmian, cykle produkcyjne, raportowanie)
 • ergonomiczne rozwiązania konstrukcyjne
 • dobór odpowiednich urządzeń i podzespołów

Podstawowe typy linii:

 • automatyczne, półautomatyczne, ręczne
 • do obróbki detali: na zawieszkach, w bębnach oraz w koszach
 • z transportem suwnicowym i bramowym
 • specjalnego przeznaczenia (do obróbki płyt drukowanych, do obróbki drutu itp.)

Podstawowe typy procesów takie jak:

 • chrom +6, +3
 • chrom techniczny, twardy
 • cynkowanie
 • miedziowanie
 • niklowanie
 • mosiądzowanie
 • złocenie
 • srebrzenie
 • anodowanie
 • i inne

Wanny galwaniczne i zbiorniki:

 • z tworzyw sztucznych – PPH, PVC, PE, PVDF
 • ze stali kwasoodpornej i nierdzewnej
 • stalowe gumowane
 • stalowe wykładane PVC miękkim i półtwardym

Oprzyrządowanie procesowe:

 • kompletne wyposażenia wanien procesowych
 • dodatkowe peryferyjne oprzyrządowanie technologiczne
 • zbiorniki