restrukturyzacja

Sąd Rejonowy Jeleniej Górze dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2016 roku, w sprawie o sygn. akt X GR XXXX postanowił:

  1. otworzyć postępowanie sanacyjne MATUSEWICZ Budowa Maszyn z siedzibą w Gryfowie Śląskim, numer KRS 0000XXXXX;
  2. pozostawić zarząd własny dłużnikowi;
  3. wyznaczyć sędziego – komisarza w osobie SSR xxxxxxxy oraz zarządcę w osobie PMR Restrukturyzacje Spółka Akcyjna (numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000546300);
  4. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego;

Pouczenie:

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a Wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

Podstawa prawna:

art. 237 ust. 1 w zw. z art. 290 oraz art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015 poz. 978).