Matusewicz Budowa Maszyn jako producent przemysłowych oczyszczalni oferuje instalacje pozwalające na kompleksowe rozwiązanie każdego problemu ekologicznego związanego z gospodarką wodno-ściekową zakładu. Poczynając od projektowania, wykonawstwa i montażu do uruchomienia oraz serwisu wykonanych obiektów, do których zaliczają się przemysłowe oczyszczalnie ścieków.

Na podstawie materiałów wyjściowych takich jak plany produkcyjne, ilość i jakość ścieków oraz wymogi co do stopnia ich oczyszczania stawianego przez odbiorcę podejmujemy się opracowania koncepcji rozwiązania problemu oczyszczania ścieków. Po szczegółowej analizie danych założeniowych dobierany jest optymalny układ technologiczny zarówno pod względem ekonomicznym i lokalizacyjnym jak również z punktu widzenia jego efektywności.

Oferujemy nowe przemysłowe oczyszczalnie ścieków, jak również prowadzimy automatyzację i modyfikację istniejących obiektów.

Profesjonalne oczyszczanie ścieków – nowoczesne technologie

Przyjęte w trakcie modernizacji procesy technologiczne mają na celu osiągnięcie następujących wyników:

  • zmniejszenie ilości ścieków poprzez częściowy lub pełny odzysk wody z procesów technologicznych,
  • zmniejszenie zasolenia ścieków poprzez ograniczenie zużycia reagentów chemicznych oraz wzajemną neutralizację ścieków kwaśnych i alkalicznych,
  • zmniejszenie powierzchni, jaką zajmuje neutralizator ścieków, przez blokowanie zespołów urządzeń,
  • zastosowanie nowoczesnych technologii neutralizacji ścieków,
  • zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych.

W zakresie wykonawstwa oferujemy przygotowanie obiektów „pod klucz” lub w zakresie zgodnym z życzeniami klienta, z którym utrzymujemy stały kontakt telefoniczny i mailowy na każdym etapie realizacji projektu. Zapewniamy również kompletację i dostawę niezbędnych urządzeń i elementów, jakich wymagają przemysłowe oczyszczalnie ścieków. Obiekty realizujemy według własnego projektu lub dokumentacji dostarczonej przez Inwestora.