Matusewicz Budowa Maszyn jako producent przemysłowych oczyszczalni oferuje instalacje, które pozwalają na kompleksowe rozwiązanie każdego problemu ekologicznego związanego z gospodarką wodno-ściekową zakładu. Zapewniamy pełne wsparcie, poczynając od projektowania, wykonawstwa i montażu, aż do uruchomienia oraz serwisu wykonanych obiektów, do których zaliczają się przemysłowe oczyszczalnie ścieków.

Na podstawie materiałów wyjściowych, takich jak: plany produkcyjne, ilość i jakość ścieków oraz wymogi co do stopnia ich oczyszczania stawiane przez odbiorcę, podejmujemy się opracowania koncepcji rozwiązania problemu oczyszczania ścieków. Po szczegółowej analizie danych założeniowych jest dobierany optymalny układ technologiczny – zarówno pod względem ekonomicznym i lokalizacyjnym, jak również z punktu widzenia jego efektywności.  W przypadku galwanizerni uwzględniamy również specyfikę procesu produkcji i wprowadzamy rozwiązania, dzięki którym możliwa jest efektywna filtracja kąpieli galwanicznej.  Wykorzystujemy m.in. takie urządzenia jak np. prasa filtracyjna czy pompa magnetyczna. Oferujemy nowe przemysłowe oczyszczalnie ścieków, jak również prowadzimy automatyzację i modyfikację istniejących obiektów.

Profesjonalne oczyszczanie ścieków – nowoczesne technologie

Przyjęte w trakcie modernizacji procesy technologiczne mają na celu osiągnięcie następujących wyników:

  • zmniejszenie ilości ścieków poprzez częściowy lub pełny odzysk wody z procesów technologicznych,
  • zmniejszenie zasolenia ścieków poprzez ograniczenie zużycia reagentów chemicznych oraz wzajemną neutralizację ścieków kwaśnych i alkalicznych,
  • zmniejszenie powierzchni, jaką zajmuje neutralizator ścieków, przez blokowanie zespołów urządzeń,
  • zastosowanie nowoczesnych technologii neutralizacji ścieków,
  • zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych.

W obszarze wykonawstwa przygotowujemy profesjonalne oczyszczalnie ścieków „pod klucz”.   Prace realizujemy w zakresie zgodnym z życzeniami Klienta, z którym utrzymujemy stały kontakt telefoniczny i mailowy na każdym etapie realizacji projektu. Zapewniamy kompletację i dostawę niezbędnych urządzeń i elementów, jakich wymagają przemysłowe oczyszczalnie ścieków. Obiekty realizujemy według własnego projektu lub dokumentacji dostarczonej przez Inwestora.